Μηχανή Αναζήτησης

Ενημέρωση agnostos.gr

 

Ενημέρωση
< Επιστροφή στη κεντρική σελίδα
< Επιστροφή στην ενημέρωση
κειμενα / πλήρες κείμενο
??????????? ?????????????
?? ???????? ?????? ?? ??????? «???? ??????». ???? ?????? ??? ??? ??? ?????? ????????? ? ???????? ?????? ?? ???? ?? ????????? ??? ??????????? ??? ?????????. ?? ????????? ????, ??? ?????????? ?? ?????? ???? ??? ?? ??, ???????????? ??? ??????????? ?????????? , ????????? ??? ?????????????? ???????????? ???????? , ????????? ??? ??? ???? ???? ????? ? ?????????? ???????????.

???? ?? ?? ?????? ??? ????????? ??? ??? ????????? ??????????? ????????? ??? ?????????????? ? ????????, ?? ?????????? ??? 700 ??? 1500 ?????????? ???? ??? ?? ??????? ??? , ?? ???????? ??????? ???? ???????? ????????????.

??????? ?????? ?? ???? ???????? ??? ??????? ????????? ???????? ??? ?? ?????????? ????????? ??? ???????????????? ?? ????????? ???????? ??? ????????, ? ????? ???? ??? ?? ?? ????? ??????? ??? ?????????? ????????? ?????? ??? ?????? ??? 32 ????????? ????????? ????????????? ????????? ??? ??????????? 8 ??????????????? ?????????? ??? ???????? ???????? ??? ?? ???????? ??? ??????????? ????????.

?? ??????????? ??????????? ??? ?? ?????? ???? ??????????? ????????????? ??????? ??????? 1 ????? ??????????? ????????. ??????? ?? ???? ??????????? ?? ?????????? ????????? ?????????? ?? ?????????????? ?????????? ????????? ??? ?? ??, ???? ?????? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ?????????? ?????? ??? ???? ?? ??????????? ?? ??? ?????????? ?????????? ???????? ??????????? ?? ??????????.

????????? ??? ????? ??? ?????????? ???????? ???????? ??? ??? ??????? ??? tennis ??? ?? ?????????? ?????????? ?????? ?? ??? ?????????????. ?? ???????????? ????????? ????????????? ?????????? ?? ??????? ??????????? ?????????? ??? ???????????? ??? ?? 1967 ??? ?? 1988 , ????? ??? ????????? ? ????? ??? ????????? ?????????.

?? ??? ???? ????? ??? ?? ???????????????? ????? ????????????? ??? ????????? ??? ????????? ?? ???????? ???????? ?? ????????? ??? ??????????? ???????????? ???????? ?? ?????????? ?????? ?? ?????????? ?? ??????????????? ???? ???????????? ????? ??????? ?????????.

?? ?????????? ???? ??????? ???????? ??? ???????????? ????????? ??? ??????? ??? ? ?????????????????? ????????????? ?????? ?? ??????? ??? ??????? ???????? ??? ??? ??????????? ????????????? ?????? ?? ???????? ?? ??????? ??? ??? ??????? ?? ?????? ????????? ?? ????????? ??????? ??? ?? ?????? ??? ????????? ????????? ?? ??????????? ????????? ????? ??? ??? ??? ???????? ??? ??????????? ??????????.

news agnostos.gr
???? : New Scientist
Δημοσιεύτηκε από Γράσσο Βαγγέλη στις 30 Apr 2005

< Επιστροφή στη κεντρική σελίδα
< Επιστροφή στην ενημέρωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Agnostos.gr

www.pelatologio.gr
Πελατολόγιο με online έκδοση τιμολογίων, προσφορών, διαχείριση προϊόντων, ραντεβού και αυτόματη αποστολή sms και email

Πνευματικά δικαιώματα © DreamR* - όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Η χρήση της ιστοσελίδας www.agnostos.gr προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης περιεχομένου και υπηρεσιών