Μηχανή Αναζήτησης

Ενημέρωση agnostos.gr

 

Ενημέρωση
< Επιστροφή στη κεντρική σελίδα
< Επιστροφή στην ενημέρωση
κειμενα / πλήρες κείμενο
????? ????????!
? ?????? ????? ?????????, ???? ? ?????? ????? ??? ?????? ?? ???? ??? ??????.
??????? ?????? ?? ????????????? ?????????????, ???? ??? ????????? ?????????? ??? ???????????? ?? 2003, ??? ?????????? ??????? ???? ?? ????, ??? ?????? ????? ????? ???? ??? ?????? ??? ??????? ??? ????, ? ?????????? ????????, ???? ?? ????: «?????? ???????? ??? ?? ???. ? ???? ??? ????: ??????, ??????? ?? ?????????? ?????? ???? ??????????? ??? ??????????. ??? ?? ?????. ??? ???? ??? ????: T????? ??????? ?? ??????????? ??? ???????? ??? ????. ??? ?? ?????», ??? ????????: «??? ????, ?????????? ??? ????? ???? ?? ????? ??? ????: ???? ????? ????????????? ??????, ????? ??????????? ??? ???????? ????, ??? ???? ???? ??????? ??????. ???, ?? ?? ???, ?? ?? ????»
Δημοσιεύτηκε από Αλεξίου Ν. στις 07 Oct 2005

< Επιστροφή στη κεντρική σελίδα
< Επιστροφή στην ενημέρωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Agnostos.gr

www.pelatologio.gr
Πελατολόγιο με online έκδοση τιμολογίων, προσφορών, διαχείριση προϊόντων, ραντεβού και αυτόματη αποστολή sms και email

Πνευματικά δικαιώματα © DreamR* - όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Η χρήση της ιστοσελίδας www.agnostos.gr προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης περιεχομένου και υπηρεσιών