Μηχανή Αναζήτησης

Ενημέρωση agnostos.gr

 

Ενημέρωση
< Επιστροφή στη κεντρική σελίδα
< Επιστροφή στην ενημέρωση
κειμενα / πλήρες κείμενο
??????? ?????
?? ????? ????? ??????????? ??? ????????? ???????? ??? ??????? ??? ??????????, ??????????? ? ??????????? ?????????? ??? ??????? ??????? ?? ?????? ??? ???? Research ??? ?????????? ??? «???????». ??? ??? ??????????, ????????? ??? ?? ???????????? ??????? ??? ?????????? ????????? ?? ?????????? ?? ????? ???? ???? ????????? ????, ??? ?? 86% ????????? ???? ???????? ??? ??? ????????, ??? ?? 77,2% ???????????? ?? ?????, ?????? ???? ??? ??? ?? ???????? ????? ??????????? ???????????? ??? ??????????????? ??? ??????.

???????, ???? ??????? «???? ??? ??? ???????? ??????? ??? ?? ????? ??? ???????? ????????;», ?? 51,2% ???? ????????? ???? ?????? ??? ?? 45,7% ??? ???????? ??????????, ???????????? ? ???????? «??? ???????? ???????????? ?????????».

????: ???
Δημοσιεύτηκε από Αλεξίου Ν. στις 23 Apr 2006

< Επιστροφή στη κεντρική σελίδα
< Επιστροφή στην ενημέρωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Agnostos.gr

www.pelatologio.gr
Πελατολόγιο με online έκδοση τιμολογίων, προσφορών, διαχείριση προϊόντων, ραντεβού και αυτόματη αποστολή sms και email

Πνευματικά δικαιώματα © DreamR* - όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Η χρήση της ιστοσελίδας www.agnostos.gr προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης περιεχομένου και υπηρεσιών